Etusivu

Usko silmiäsi

Hyviä uutisia! Kuivasilmäisyyden oireita on helppo hoitaa. Oftagel-kerta-annospakkaus on säilytysaineeton geelimäinen valmiste, joka palauttaa kosteuden silmän pinnalle. Geelimäisenä valmisteena se vaikuttaa pitkään silmän pinnalla, helpottaen kuivasilmäisyyden oireita tehokkaasti.

Kerta-annospakkausten säilytysaineettomuuden ansiosta kirvelyn ja silmä-ärsytyksen riski on pienempi kuin säilytysainetta sisältävillä silmätipoilla*.

*) Baudoin C. at al. Preservatives in eyedrops: The good, the bad and the ugly, 2010.

Oftagel – pitkävaikutteinen silmägeeli

Kuivasilmäisyyden oireita lievittävien silmätippojen tärkeitä ominaisuuksia ovat silmän pintaa suojaavan kyynelfilmin eheyttä ylläpitävä vaikutus ja hyvä voitelukyky. Oftagel-silmägeelissä käytetty karbomeeri vähentää silmän ärsytysoireita, pidentämällä vaikutusaikaa silmän pinnalla.

Apu kuivasilmäisyyteen

Oftagel-silmägeeli auttaa, jos silmän oman kyynelnesteen tuotanto on vähentynyt tai koostumus muuttunut niin, että silmän sarveiskalvon kuivuminen aiheuttaa oireita silmän pinnalla.

Kuivasilmätesti

Kuivasilmäisyyden oireita voivat aiheuttaa esimerkiksi ikääntyminen, ympäristö, päätetyöskentely ja piilolinssit. Testaa kärsitkö kuivasilmäisyyden oireista.

Mistä tunnistaa?

Tavallisimpia kuivasilmäisyyden oireita ovat esimerkiksi silmien kirvely, kutina, roskan tunne silmissä, valonarkuus sekä väsyneet ja vetistävät silmät.

Santen

Santen Oy on Pohjois-Euroopan johtava silmälääkeyritys. Santen kehittää erityisesti säilytysaineettomia vaihtoehtoja silmäsairauksien hoitoon.

OFTAGEL 2,5 mg/g. Vaikuttava aine: karbomeeri. Käyttöaiheet: Keratoconjunctivitis sicca ja muu kuivan silmän oireenmukainen hoito. Annostus: 1 tippa silmään 1–4 kertaa/vrk. Kerta-annospakkaus on yhtä antokertaa varten. Yksi kerta-annospakkaus riittää kumpaankin silmään. Käytetty kerta-annospakkaus ja mahdollisesti jäljelle jäänyt sisältö hävitetään. Vasta-aiheet: Yliherkkyys jollekin valmisteen sisältämälle komponentille. Varoitukset: Oftagel-silmägeeli silmätippapullossa sisältää säilytysaineena bentsalkoniumkloridia, joka saattaa saostua pehmeisiin piilolinsseihin. Pehmeitä piilolinssejä ei tulisi käyttää valmisteen käytön yhteydessä. Oftagel-silmägeeli kerta-annospakkauksessa ei sisällä säilytysainetta ja sopii täten säilytysaineille yliherkille potilaille. Piilolinssit tulisi poistaa ennen valmisteen tiputtamista silmään ja asettaa takaisin aikaisintaan 15 min. silmätippojen laiton jälkeen. Yhteisvaikutukset: Käytettäessä muuta paikallista silmälääkitystä tulee lääkkeiden annon välillä olla vähintään 15 min. tauko ja Oftagel-silmägeeli tulee aina laittaa silmään viimeisenä. Hedelmällisyys, raskaus ja imetys: Valmistetta tulee käyttää raskauden ja imetyksen aikana vain, jos lääkityksestä koituva hyöty on sikiölle tai rintaruokinnassa olevalle lapselle mahdollisesti aiheutuvaa riskiä suurempi. Vaikutus ajokykyyn ja koneiden käyttökykyyn: Oftagel-silmägeeli saattaa ohimenevästi heikentää näkökykyä. Heti valmisteen antoa seuraavan ohimenevän näön sumentumisen aikana ei tulisi ajaa autoa eikä käyttää koneita. Haittavaikutukset: Välittömästi valmisteen annon jälkeen saattaa esiintyä ohimenevää näön sumentumista, lievää kirvelyä tai paikallista ärsytystä. Pakkaukset: 10 g, 3x10 g, 30x0,5 g, 120x0,5 g. Apteekista ilman reseptiä. Tutustu pakkauksessa olevaan käyttöohjeeseen. Oireiden pitkittyessä ja diagnoosin varmistamiseksi käänny lääkärin puoleen. 31.08.2020